• Najwyższa jakość
 • Zagraniczni producenci
 • Produkt u Ciebie nawet w 24h!
 • Polityka prywatności

  Polityka prywatności i cookies
  Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności
  jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje
  dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest: FHU Oxide Joanna
  Kaczmarczyk, ul. św. Anny 31/18, 42-700 Lubliniec, NIP 575-145-78-20.
  1. Dane dostępowe i hosting
  Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku
  każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np.
  nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i
  składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie
  strony.
  Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i
  ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu naszego prawnie
  uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane
  dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

  2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta
  Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając
  swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub
  zakładając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są
  nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z
  nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta
  klienta ani skontaktować się z nami.
  W przypadku rejestracji i dokonywania zakupów gromadzimy następujące dane:
   nazwisko i imię,
   nazwa firmy
   adres zamieszkania
   adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
   adres poczty elektronicznej,
   numer telefonu.
  Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa
  zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych
  zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i
  ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na
  dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie
  prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym
  oświadczeniu. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać
  wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa"
  lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w Państwa koncie klienta.
  3. Przekazywanie danych
  W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile
  jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług
  płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy
  zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie
  do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług
  płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach

  należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane
  dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
  Przekazywanie danych firmie kurierskiej
  Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody,
  przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby
  mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub
  uzgodnienia dostawy.
  Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na
  nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub poprzez
  wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po
  wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody
  na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego
  korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy
  Państwa w niniejszym oświadczeniu.

  4. E-Mail-Newsletter
  Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera
  Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych
  do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu
  naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
  Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z
  stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po
  wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody
  na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego
  korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy
  Państwa w niniejszym oświadczeniu.

  5. Cookies i analityka internetowa
  Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu
  wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach
  tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie
  uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi
  plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre
  używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej
  zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i
  umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
  Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej.
  Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i
  mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub
  całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym
  przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. W
  przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej
  może zostać ograniczona.

  6. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa
  Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas
  przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych
  lub ich przeniesienia.

  W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych
  osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód
  lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z
  administratorem danych tj. FHU Oxide Joanna Kaczmarczyk, ul. św. Anny 31/18, 42-700 Lubliniec,
  NIP 575-145-78-20.
  Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.


  ********************************************************************
  Prawo do wniesienia sprzeciwu
  Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów -
  przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów,
  wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze
  skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą
  Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych
  celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa
  szczególnej sytuacji.
  Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania
  Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
  przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma
  służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.
  Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego.
  W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do
  powyższego celu.

  ******************************************************************

  Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018.

  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoper Premium