Produkt dnia
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
sklepoxide.pl

Zobacz Regulamin Sklepu   (obowiązujący od 25.05.2018)
Zobacz Politykę Prywatności

REGULAMIN
1. Przedsiębiorca
Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepoxide.pl jest FHU
OXIDE Joanna Kaczmarczyk (dalej Oxide), ul. św. Anny 31/18, 42-700 Lubliniec, NIP: 575-145-78-20.


2. Zasady działania sklepu internetowego
Oxide prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci
Internet. W sprzedaży znajdują się towary dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej Oxide.


3. Zamawianie towarów
3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.sklepoxide.pl
3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się
informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w
szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę
sztuk zamawianych towarów.


4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja
4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „DO KOSZYKA”.
4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w
pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku ikony koszyka, który
uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim znajdują.
4.3. Po wybraniu opcji "Zamawiam”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane niezbędne do
wysyłki zamówionego towaru.
4.4. Przez zalogowanie Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień,
możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów
wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.
4.5. Po wybraniu sposobu dostawy, należy wybrać sposób płatności.
4.6. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (przelew poprzez serwis PayU) lub
opłacenia przesyłki przy odbiorze. Po wybraniu sposobu dostawy, a jeśli Klient wybrał płatność online,
także po dokonaniu płatności poprzez serwis PayU, Klient przekierowany jest do strony, z której może
kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
Uwaga: W przypadku wybrania jako formy płatności za towar płatności online (przelew lub płatność
kartą płatniczą przez system PayU), dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu
zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Oxide lub podmiotów
pośredniczących w transakcji (serwisu PayU.pl), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone,
umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można
powtórnie złożyć zamówienie.
4.7. W przypadku konieczności poprawienia lub zmiany sposobu dostawy należy kliknąć inny wybrany
sposób dostawy.
4.8. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować
zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do
składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. klikając w ikonkę służącą do powrotu na
poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie
www.sklepoxide.pl. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do
końca nie zostanie zrealizowane.
4.9. E-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia Klienta zostanie wysłany na adres e-mailowy podany w danych logowania. ma treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
4.10. Oxide może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

5. Ceny
Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny
towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i
płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych
przez Oxide zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
Oxide zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym,
wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na
stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych
ustaw.


6. Dostępność zamówionych towarów
Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi. W wyjątkowych
sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu
Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie
poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia. W karcie produktu udostępniana jest
Klientom informacja o pełnym zakresie rozmiarów – rozmiary aktualnie niedostępne również znajdują
się na tej liście, jednakże są wyraźnie oznaczone innym niż rozmiary dostępne kolorem. Produktu w
rozmiarze niedostępnym nie można dodać do koszyka.


7. Realizacja niepełnego zamówienia
W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego
powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i
możliwych rozwiązaniach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie
czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta). Zamówienie
częściowe nie może być zrealizowane, zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla
Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone. Jeśli Klient
chce, by zamówienie było zrealizowane – należy je ponownie złożyć i opłacić.
7.1 Zwrot płatności
Oxide w przypadku niemożności zrealizowania zamówienia ma obowiązek niezwłocznie, nie później
niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, bądź anulowania zamówienia, zwrócić Klientowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.


8. Sposób odbioru zamówienia i czas realizacji zamówienia
8.1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu – w przypadku
przesyłki opłacanej przy odbiorze. W przypadku płatności online – po potwierdzeniu wpłynięcia
należności na konto Oxide (za pośrednictwem serwisu PayU.pl). Jeżeli wybrany towar jest dostępny i nie
ma innych przeszkód o których Klient został poinformowany, pod wskazany adres zostanie on
wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, od momentu zaksięgowania wpłaty na
koncie Oxide.
UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności online (przelew lub płatność kartą
płatniczą) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto
sklepu internetowego lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w
ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.
8.2. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień

roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie
powinien przekroczyć 5 dni roboczych.


9. Formy płatności za zamówienie
9.1. Za pobraniem: zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej.
9.2. Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Oxide, to tzw. szybkie przelewy dokonane przy
użyciu serwisu PayU.pl. Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient
zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy.
9.3. Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie
(o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność
kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU.pl.


10. Umowa sprzedaży
Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.sklepoxide.pl nie stanowią oferty zawarcia
umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
Umowa może być zawarta w języku polskim.


11. Wykonanie umowy – termin
W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy ( przy przedpłacie lub za pobraniem),
Oxide zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 1 dnia roboczego, od
poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania
zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia
w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem niedziel oraz dni
uznanych ustawowo za wolne od pracy.


12. Koszt dostawy
Uwaga: Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.
Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności.


13. Zwrot rzeczy – odstąpienie od umowy
Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zwrócić towar w terminie: 14 dni od daty
sprzedaży.
Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem w/w terminu
oświadczenia na piśmie – można to zrobić na przykład przez wydrukowanie i wypełnienie formularza
odstąpienia od umowy, dostępnego w serwisie sklepu internetowego. Klient może przejść po wpisaniu
numeru zamówienia w odpowiednim miejscu serwisu oraz odesłanie produktów na adres: FHU
OXIDE, ul. Oleska 26, 42-700 Lubliniec.
Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może
nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.
Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany towar.
Klient odsyła zakupione produkty przesyłką opłaconą z góry na swój koszt.

14. Reklamacje
Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Oxide (www.sklepoxide.pl) może być reklamowana z
zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wadę fizyczną lub prawną
(rękojmia) stanowiącą o jej niezgodności z umową. Reklamację można złożyć drogą pocztową lub przez
wypełnienie formularza dostępnego w serwisie sklepu internetowego. Należy wskazać przyczyny
reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Towar należy odesłać przesyłką
opłaconą przez Klienta na adres: FHU Oxide, ul. Oleska 26, 42 – 700 Lubliniec.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Oxide wyśle do Klientaprodukt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np.wyczerpany stan magazynowy), zwróci wartość wadliwego towaru. W przypadku uzasadnionejreklamacji, Klient otrzyma także zwrot poniesionych kosztów wysłania.W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

15. Postanowienia końcowe
Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon. Oxide nie ponosi odpowiedzialności za
podanie błędnych danych Klienta.
15.1. Przetwarzanie danych osobowych
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Oxide danych osobowych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia..
15.2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu
przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych,
marketingowych i prowadzących przez sklep internetowy – Oxide.
15.3. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest FHU Oxide Joanna Kaczmarczyk, ul. św. Anny 31/18, 42-700
Lubliniec, NIP 575-145-78-20. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych
osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich
poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

 

DO POBRANIA

wzór formularza odstąpienia od umowy

formularz reklamacyjny

do góry
Ⓒ PROJEKT I WYKONANIE BY HAPPY ISLAND
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl