• Najwyższa jakość
 • Zagraniczni producenci
 • Produkt u Ciebie nawet w 24h!
 • Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
  sklepoxide.pl

  Zobacz Regulamin Sklepu   (obowiązujący od 25.05.2018)
  Zobacz Politykę Prywatności

  REGULAMIN
  1. Przedsiębiorca
  Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepoxide.pl jest FHU
  OXIDE Joanna Kaczmarczyk (dalej Oxide), ul. św. Anny 31/18, 42-700 Lubliniec, NIP: 575-145-78-20.


  2. Zasady działania sklepu internetowego
  Oxide prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci
  Internet. W sprzedaży znajdują się towary dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej Oxide.


  3. Zamawianie towarów
  3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.sklepoxide.pl
  3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się
  informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
  3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w
  szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę
  sztuk zamawianych towarów.


  4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja
  4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „DO KOSZYKA”.
  4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w
  pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku ikony koszyka, który
  uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim znajdują.
  4.3. Po wybraniu opcji "Zamawiam”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane niezbędne do
  wysyłki zamówionego towaru.
  4.4. Przez zalogowanie Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień,
  możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów
  wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.
  4.5. Po wybraniu sposobu dostawy, należy wybrać sposób płatności.
  4.6. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (przelew poprzez serwis PayU) lub
  opłacenia przesyłki przy odbiorze. Po wybraniu sposobu dostawy, a jeśli Klient wybrał płatność online,
  także po dokonaniu płatności poprzez serwis PayU, Klient przekierowany jest do strony, z której może
  kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
  Uwaga: W przypadku wybrania jako formy płatności za towar płatności online (przelew lub płatność
  kartą płatniczą przez system PayU), dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu
  zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Oxide lub podmiotów
  pośredniczących w transakcji (serwisu PayU.pl), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone,
  umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można
  powtórnie złożyć zamówienie.
  4.7. W przypadku konieczności poprawienia lub zmiany sposobu dostawy należy kliknąć inny wybrany
  sposób dostawy.
  4.8. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować
  zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do
  składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. klikając w ikonkę służącą do powrotu na
  poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie
  www.sklepoxide.pl. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do
  końca nie zostanie zrealizowane.
  4.9. E-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia Klienta zostanie wysłany na adres e-mailowy podany w danych logowania. ma treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
  4.10. Oxide może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

  5. Ceny
  Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny
  towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i
  płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
  Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych
  przez Oxide zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
  Oxide zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym,
  wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na
  stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych
  ustaw.


  6. Dostępność zamówionych towarów
  Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi. W wyjątkowych
  sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu
  Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie
  poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia. W karcie produktu udostępniana jest
  Klientom informacja o pełnym zakresie rozmiarów – rozmiary aktualnie niedostępne również znajdują
  się na tej liście, jednakże są wyraźnie oznaczone innym niż rozmiary dostępne kolorem. Produktu w
  rozmiarze niedostępnym nie można dodać do koszyka.


  7. Realizacja niepełnego zamówienia
  W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego
  powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i
  możliwych rozwiązaniach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie
  czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta). Zamówienie
  częściowe nie może być zrealizowane, zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla
  Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone. Jeśli Klient
  chce, by zamówienie było zrealizowane – należy je ponownie złożyć i opłacić.
  7.1 Zwrot płatności
  Oxide w przypadku niemożności zrealizowania zamówienia ma obowiązek niezwłocznie, nie później
  niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, bądź anulowania zamówienia, zwrócić Klientowi wszystkie
  dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.


  8. Sposób odbioru zamówienia i czas realizacji zamówienia
  8.1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu – w przypadku
  przesyłki opłacanej przy odbiorze. W przypadku płatności online – po potwierdzeniu wpłynięcia
  należności na konto Oxide (za pośrednictwem serwisu PayU.pl). Jeżeli wybrany towar jest dostępny i nie
  ma innych przeszkód o których Klient został poinformowany, pod wskazany adres zostanie on
  wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, od momentu zaksięgowania wpłaty na
  koncie Oxide.
  UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności online (przelew lub płatność kartą
  płatniczą) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto
  sklepu internetowego lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w
  ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.
  8.2. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień

  roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie
  powinien przekroczyć 5 dni roboczych.


  9. Formy płatności za zamówienie
  9.1. Za pobraniem: zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej.
  9.2. Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Oxide, to tzw. szybkie przelewy dokonane przy
  użyciu serwisu PayU.pl. Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient
  zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy.
  9.3. Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie
  (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność
  kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU.pl.


  10. Umowa sprzedaży
  Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.sklepoxide.pl nie stanowią oferty zawarcia
  umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
  Umowa może być zawarta w języku polskim.


  11. Wykonanie umowy – termin
  W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy ( przy przedpłacie lub za pobraniem),
  Oxide zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 1 dnia roboczego, od
  poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania
  zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia
  w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem niedziel oraz dni
  uznanych ustawowo za wolne od pracy.


  12. Koszt dostawy
  Uwaga: Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.
  Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności.


  13. Zwrot rzeczy – odstąpienie od umowy
  Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zwrócić towar w terminie: 14 dni od daty
  sprzedaży.
  Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem w/w terminu
  oświadczenia na piśmie – można to zrobić na przykład przez wydrukowanie i wypełnienie formularza
  odstąpienia od umowy, dostępnego w serwisie sklepu internetowego. Klient może przejść po wpisaniu
  numeru zamówienia w odpowiednim miejscu serwisu oraz odesłanie produktów na adres: FHU
  OXIDE, ul. Oleska 26, 42-700 Lubliniec.
  Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może
  nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.
  Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany towar.
  Klient odsyła zakupione produkty przesyłką opłaconą z góry na swój koszt.

  14. Reklamacje
  Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Oxide (www.sklepoxide.pl) może być reklamowana z
  zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wadę fizyczną lub prawną
  (rękojmia) stanowiącą o jej niezgodności z umową. Reklamację można złożyć drogą pocztową lub przez
  wypełnienie formularza dostępnego w serwisie sklepu internetowego. Należy wskazać przyczyny
  reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Towar należy odesłać przesyłką
  opłaconą przez Klienta na adres: FHU Oxide, ul. Oleska 26, 42 – 700 Lubliniec.
  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Oxide wyśle do Klientaprodukt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np.wyczerpany stan magazynowy), zwróci wartość wadliwego towaru. W przypadku uzasadnionejreklamacji, Klient otrzyma także zwrot poniesionych kosztów wysłania.W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

  15. Postanowienia końcowe
  Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon. Oxide nie ponosi odpowiedzialności za
  podanie błędnych danych Klienta.
  15.1. Przetwarzanie danych osobowych
  Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Oxide danych osobowych w rozumieniu ustawy
  o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych
  osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia..
  15.2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
  Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w
  rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu
  przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych,
  marketingowych i prowadzących przez sklep internetowy – Oxide.
  15.3. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem danych osobowych jest FHU Oxide Joanna Kaczmarczyk, ul. św. Anny 31/18, 42-700
  Lubliniec, NIP 575-145-78-20. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych
  osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich
  poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

   

  DO POBRANIA

  wzór formularza odstąpienia od umowy

  formularz reklamacyjny

  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoper Premium