Produkt dnia
Reklamacje i zwroty

ZWROTY

KROK 1    

Prosimy wypełnić dołączony do zamówienia formularz Pobierz

KROK 2    

Zwracany Towar z wypełnionym formularz, w terminie do 10 dni od dnia doręczenia przesyłki z zamówieniem, należy wysłać na adres FHU OXIDE -  ul.Oleska 26, 42-700 Lubliniec z dopiskiem  „E-SKLEP”.

Prosimy o zwrot towarów bez śladów użytkowania, nie poplamionych, nie zniszczonych oraz nie uszkodzonych, jednocześnie z wypełnionym formularzem: Pobierz

Po otrzymaniu od Państwa przesyłki ze zwrotem, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia takiej przesyłki, na numer rachunku bankowego, podany w formularzu Pobierz zwrócimy Państwu należność.

REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

b. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

d. żądać usunięcia wady

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Oleska 26.

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. W przypadku wystąpienia wady towaru, zakupionego przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, do rozpatrzenia reklamacji oraz przysługujących w związku z nią uprawnień, zastosowanie znajdują postanowienia ust. 1-7 niniejszego regulaminu. W pozostałych relacjach z przedsiębiorcami innymi niż określonymi w zdaniu poprzednim przepisów o rękojmi nie stosuje się.

do góry
Ⓒ PROJEKT I WYKONANIE BY HAPPY ISLAND
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl